Hindi Maaaring Ipirma ng Presidente Ang Kapahamakan ng Buong Sambayanan

 

Ni Mauro Gia Samonte

 
 

Sigaw ni Bongbong, “Hey, ya, sabi ng mamamayan mo,  ‘fucking faggot,’ wag mong ipagyabang yang pagwasak mo sa Ukraine. Minsan nang ginawa ‘yan ni MacArthur sa Pilipinas noong 1945, kaya kong gawin uli ngayon ‘yan. Di mo ba  nakikita? Inaprubahan ko  na ang dagdag na base militar ng Pilipinas na pwedeng pagdeployan ng mga tropa at mga kagamitang nukleyar ng Amerika na siyang ikinagagalit ngayon ng Tsina, na siya ngang pwedeng magpanimula ng giyera dito  sa aming bansa anumang oras. Di mo ba napapansin? Konting kibot ng China, minamalaki ng Kano, laging sangkalan ang Mutual Defense Treaty (MDT) upang makapagpakialam sa seguridad daw ng Pilipinas. Ngekngek nila! Seguridad ng Amerika, sabihin mo pa. Pero tulad mo rin diyan sa Ukraine, may magagawa ba ako? So, da best, mano na lang nang mano kay Uncle Sam. Sabi nila, bilyunes na dolyares ang padulas na tinatanggap mo para isulong mo diyan sa Ukraine ang giyera ng Kano laban sa Russia. Ibulong mo nga sa akin, at iyun din ang hihiritin ko sa pagsulong naman dito sa Pilipinas ng giyera ng Kano laban sa China.”

 
 

Bago ako maubusan ng panahon, minarapat kong huwag nang hintayin pa ang susunod na isyu ng Manila Times upang ilimbag ang komentaryong ito ng isang mambabasa sa kolum ko nitong nakaraang dalawang isyu. Sa pagpayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa paggamit ng Amerika  sa apat pang karagdagang “agreed locations” (pinagkasunduang lokasyon) sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), todo-todo nang ipinirma niya ang ganap na kapariwaraan ng sambayanang Pilipino. Ang aksyon ng Pangulo ay maliwanag na nagpasiklab sa puot ng China na ang tingin dito ay lantaran nang pag-umang sa kanya ng sandata sa pakikipagdigma mula sa Estados Unidos. Mahalagang unawain ng buong sambayanang Pilipino na ganitung-ganito nagpanimula ang givera sa Ukraine. Nang sa kabila ng paulit-ulit na warning ni President Vladimir Putin na huwag na huwag magmimiyembro ang Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization (NATO) dahil iyun na nga ang magbabadya ng ganap na pananalakab ng US-NATO sa Russia ay nagpumilitt pa rin si Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy na pumaloob sa NATO, sumabog na ang impiyerno. Inunahan na ni Putin ang US-NATO, walang habas sa pananalakay na sa ngayon, sa pagsapit ng  kanyang unang taong anibersaryo, ay  nakaambang maghasik ng panibago at higit na mataas na ratsada ng lagim at pagkawasak ng bansang Ukraine.

Narito ang komentaryo ng mambabasa. Sana ay namnamin natin ang kanyang buong katas at nawa’y maganyak tayong makagawa ng kung anomang hakbang upang ang dilubyong namimintong maganap sa Pilipinas ay mapigilan.

“Meanwhile, bbm is making friends with zelensky, sending the message that it is okay to be another ukraine, but here’s what a ukrainian citizen has to say about zelensky, in being a u.s puppet:

“Tell me please, how can you constantly blame everyone, but not yourself? Never yourself! Everyone is always to blame, not you! What are you sitting there for? Why did you run for president of our country? To destroy our nation? You collect all the scrap metal from all over the European Union! You make young guys who have newborn babies and pregnant wives go to the front. You changed the law, so now even sixteen year olds are conscripted, and seventeen year olds go to the hot spots. You’re even the official sponsor of fuccking British scientists who dissect our guys for organs.

“You basstard, your wife walks around in a 40 thousand euro raincoat, and this wasn’t even a New Year’s gift! She lies that she knows the prices in her country and claims that mackerel costs 8 hryvnia… Have some conscience, Zelensky! Haven’t you ruined everything? Are you not afraid that your children will pay for your sins?

“You laugh, mock and jeer the common people, thanks to whom you became a millionaire! You’re a dollar millionaire, for fucck’s sake! Where did you get it – from the war, fuccking helll, from bones! I understand that you don’t feel sorry for anyone, you basstard, but don’t you even feel sorry for your children? Just get out of Ukraine!

“Take all these fucckers that you sponsored, all these Bannderites… and just fucck off to Britain! People are tired of you, tired of your regime, tired of your lies, do you understand or not? You lie all the time, you brute! You’ve never told the truth! Go out now to Khreshchatyk and prove that you are in Ukraine!

“Turn on the live broadcast on all social networks, kneel down, you faggot, and ask forgiveness from every mother from whom you took a son! Because you are not going to negotiate with Russia, because you are not sitting down at the negotiating table with Putin, because you are fighting until the last Ukrainian and because you are still bombing Donbass! You stinking faggot!!!”

In a recent forum of the National Federation of Labor of Atty. Ernesto Arellano, I brought the matter up in furtherance of  my private effort to campaign for the abrogation of Mutual Defense Treaty (MDT) which militarily ties the Philippines to the United States. It’s been more than two years since the Scrap the Mutual Defense Treaty (SCRAMDT) was conceived at a launcheon meeting at the Mama Rosa Restaurant of Ka Mentong Laurel in Pasig City. Quite a few of those in that meeting have already transcended into the Great Beyond – former Senator Eddie Ilarde, former Ambassador Alberto Encomienda, who else? – but definitely they have not  brought with them the ideal of a Philippines completely rid of American domination.

In the NFL forum, somebody raised the observation that wherever it is in the world, what the United States wants, the United States gets. The implication being that if the United States wishes to turn the Philippines into another Ukraine in the South China Sea region, then so be it. I blew up. “Mag-isa lang si Bongbong na pumirma sa pahintulot na gamitin ang mga base militar ng Pilipinas para sa pagsusulong ng digmaan ng Estados Unidos laban sa Tsina. Hindi ibig sabihin ay ipinirma niya na rin ang kapahamakan ng buong sambayanan. Sinasabi ko, ang pirma ng Presidente ay pwedeng mapawalang-bisa ng sama-samang pagkilos ng buong sambayanang Pilipino.”

Pumalakpak ang aking kadebate, na sinigundahan ng iba pa sa pagtitipon. Iyun din pala ang kanyang ibig puntuhin.

 

Email: contact@asiancenturyph.com

Facebook: https://www.facebook.com/asiancenturyph/

Twitter: https://twitter.com/AsianCenturyPH

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: